Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Úprava cen a systému přípravných kurzů a zkoušek pro rok 2023

Eva Grenová

Vážené kolegyně a kolegové, tímto vás informujeme o novém systému přípravných kurzů, odborných seminářů a zkoušek z odborných způsobilostí pro rok 2023:

1) Přípravné kurzy:
* V Praze – budou pořádány první měsíc každého kvartálu v roce, to znamená v lednu, dubnu, červenci a v září 2023 v rozsahu 3 dny
* V Ostravě – budou pořádány každý měsíc v rozsahu 3 dny
* Po republice – přípravné kurzy jsme schopni uspořádat kdekoli po celé České republice v případě, že se sejde minimálně 5 zájemců v jednom místě. Toto je vhodně pro větší či spřátelené společnosti. Rozsah kurzu je 3 dny
* Individuální přípravné kurzy jsou určeny jednotlivcům, kteří mají zájem o konkrétní informace vztahující se k jejich oblasti, ve které jako odborně způsobilá osoba působí. Tyto kurzy budou v rozsahu 10 – 12 hodin

2) Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP:
* V Praze a Ostravě – bude plánován vždy jeden termín v měsíci v případě, že na něj budou přihlášeni minimálně 3 uchazeči, s maximální kapacitou 5 uchazečů (+ 2 uchazeči na opravnou zkoušku). Pokud se tato kapacita naplní, bude otevřen další termín v případě, že se na tento termín opět přihlásí minimálně 3 uchazeči.
* V ostatních MPSV schválených místech (Plzeň, Jihlava, Havlíčkův Brod, Tábor) – bude otevřen mimořádný termín v případě, že na něj budou přihlášeni minimálně 3 uchazeči, s maximální kapacitou 5 uchazečů. O otevření termínu v jiném městě, než je Ostrava a Praha, budete informování prostřednictvím informativních e-mailů, na našich webových stránkách, Facebooku a v neperiodickém zpravodaji Karouš.

Stále zůstává, že opravná zkouška v případě neúspěšného vykonání zkoušky/periodické zkoušky je u naší společnosti zcela zdarma.

Prevence rizik v oblasti BOZP

Nově pro vás otevíráme také přípravné kurzy a zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik. V letošním roce otevřeme pouze pár termínu na podzim a v zimě, v roce příštím budou již termíny pravidelně každý měsíc.

Přípravné kurzy pro rok 2022/23:Zkoušky pro rok 2022/23:
16. listopadu 2022 – zkouška Ostrava
7. prosince 2022 – zkouška – Praha
16 – 18. ledna 2023 – kurz Ostrava18. ledna 2022 – zkouška – Ostrava

V případě, že se přihlásíte (pomocí přihlášky) ještě v letošním roce na přípravné kurzy a zkoušky konané v roce 2023, budou vám účtovány stávající ceny. Tedy 7.500,- Kč bez DPH za třídenní přípravný kurz a 6.000,- bez DPH za zkoušku. Opravná zkouška není u naší společnosti zpoplatněna.