Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Co nám přinese nový rok 2024

Eva Grenová

Přeji dobrý den vážené kolegyně a vážení kolegové.

Blíží se rok 2024 a v té souvislosti dochází i k účinnosti nového stavebního zákona.

Zákon 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude nahrazen zákonem 283/2021 Sb. A tato změna má vliv i na rozsah a obsah zkušebních otázek zkoušek z odborné způsobilosti koordinátorů BOZP na staveništi.

Naše akreditovaná organizace má již „nové“ otázky zpracovány a máme je také schváleny Ministerstvem práce a sociálních věcí. Rovněž je máme zapracovány do zkušebního TESTRu pro rok 2024, který je připraven pro Vás, k ověření Vašich znalostí před zkouškou.

Proto doporučujeme zvážit, kdy půjdete na zkoušku nebo periodickou zkoušku koordinátora BOZP a podle toho se také připravit buď podle „starého“, nebo podle „nového“.

Pro ty z Vás, kteří v minulosti byli u zkoušky z odborné způsobilosti koordinátorů BOZP na staveništi u naší společnosti je částečně výhodou využít příležitosti a ještě zkoušku složit do konce roku 2023, protože stále vycházíme z dosud schválených otázek MPSV.

Od nového roku bude změna.

A u našich otázek dochází k poměrně rozsáhlé změně. Jedná se o 100 nových otázek, ze kterých bude sestavena část „B“ Vašeho písemného testu, tedy oblast nazvaná „základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnostikoordinátora“ a 10 nových otázek ze stejné oblasti k Vaší ústní zkoušce.

Kolegyně a kolegové,

možná se i k Vám dostal „pracovní“ návrh změny zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, týkající se nás koordinátorů BOZP. Navrhované změny již v této době vyvolaly negativní reakce některých našich kolegů. Jedná se diskuzi nad možnými změnami zákona. A protože není zatím nic dohodnuto a schváleno, dáváme i Vám možnost se k činnostem koordinátora BOZP a vztahům mezi zadavatelem stavby, koordinátorem BOZP, zhotovitelem, OSVČ, případně kontrolními orgány vyjádřit a naše společnost Vaše připomínky předá Ministerstvu práce a sociálních věcí.

JoŠt