Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Shrnutí 1. Setkání OZK a OG v Rosicích

Eva Grenová

Dámy a pánové, drazí kolegové, odborníci a přátelé z oboru,

ráda bych vám tímto přinesla malé shrnutí našeho 1. Setkání odborných zkušebních komisařů a odborných garantů, které proběhlo 24. května 2023 v Rosicích.

O tomto setkání jsem již informovala a byla jsem vskutku velmi napjatá, jak to všechno proběhne. Příprava tohoto velmi neformálního setkání zkušebních komisařů, odborných garantů a statutárních zástupců akreditovaných organizací, u kterých vykonáváte zkoušky z odborných způsobilostí, začala být pro mne velmi zodpovědným krokem ve chvíli, kdy jsem dostala potvrzení účasti zástupců z Ministerstva práce a sociálních věcí a Státního úřadu inspekce práce. O to víc jsem se snažila, aby setkání mělo příjemnou atmosféru a bylo co nejvíce přínosné pro všechny účastníky.

Celá akce proběhla v malém hotelu Harmonie v Rosicích – Zastávka u Brna. Tento hotel jsme zvolili s myšlenkou, že je v dojezdové vzdálenosti jak z Prahy, tak z Ostravy, nejlepší dojezd měli účastníci z Jižní Moravy, ti to měli za rohem.

Celý program byl konstruován na míru právě organizátorům zkoušek z odborných způsobilostí (administrativním pracovníkům, odborným zkušebním komisařům, odborným garantům a statutárním zástupcům). Všichni odborní zkušební komisaři, kteří zasedají v komisi u zkoušek, jsou ale také především praktici ve svých oborech, a proto jsme vybrali také zajímavá témata z oboru BOZP z hlediska praxe.

Jako první přednášející byla mgr. Lucie Kyselová (MPSV), která účastníky seznámila s průběhem kontrol u zkoušek z odborných způsobilostí ze strany MPSV. Zmínila také zjištěné nedostatky z kontrol minulých, dala účastníkům užitečné tipy a velmi ochotně odpovídala na mnoho dotazů ze strany účastníků tak, aby všichni dostali srozumitelnou odpověď na své otázky.

Dále navazoval s přednáškou ing. Josef Štoudek, který v naší společnosti (KARO EI) působí v pozici odborného garanta zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Účastníky setkání seznámil s povinnostmi a pravomocemi odborného garanta, který by měl být přítomen na každém termíny zkoušky. Nakousl také několik praktických záležitostí ze života odborně způsobilých osob, například dostane-li se odborně způsobilá osoba k soudu, odvolání odborně způsobilých osob, ale také záležitost výměny rizik mezi zhotoviteli a zaměstnavateli v praxi. Celý tento proces „seznámení s riziky“ v provoze a na staveništi vyvolat velmi bouřlivou debatu a to jak mezi účastníky, tak i mezi kontrolními orgány (MPSV a SUIP). Nakonec mgr. Lucie Kyselová vyzvala odbornou veřejnost k připomínkování zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož novela se pomalu chystá a odborná veřejnost má tímto možnost upozornit na nesoulad či různé výklady paragrafů v tomto zákoně a jeho prováděcích předpisech.

Posledním přednášejícím před obědovou pauzou byl Ing. Petr Osička, který působil ve funkci soudního znalce v kauze pádu mostu ve Vilémově. Seznámil účastníky s celým procesem, který absolvoval po boku obviněných Koordinátorů BOZP. Vysvětlil účastníkům celý proces rekonstrukce před pádem mostu, osvětlil příčiny jeho pádu a popsal celý soudní proces vč. vznesených obvinění, osvobození, stanovených pokut a odsouzení. Kvalitní fotografická dokumentace celého případu vnesla do celého případu potřebný vhled.

Po obědové pauze pokračoval Ing. Jiří Grochal (SUIP, OIP Ostrava), který seznámil účastníky s kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce. Upozornil na nesoulad v názvosloví, předal účastníkům mnoho užitečných informací, rad a doporučení. Také upozornil na pravomoci odborně způsobilých osob při jejich výkonu činnosti, ale také na pravomoci kontrolních orgánů. Zmínil také trestní odpovědnost odborníků/profesionálů dle §2950 občanského zákoníku.

Celé naše setkání uzavřel pan Vladimír Burda, který jako soudní znalec v oblasti BOZP seznámil účastníky se soudními procesy, kterých se zúčastnili také osoby odborně způsobilé a to jak v pozici svědků, tak i v pozici obviněných.

Nutno podotknout, že tohoto setkání se zúčastnili zástupci 6 akreditovaných organizací z celé České republiky. Za naši společnost KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o. se zúčastnilo neuvěřitelných 22 osob z našeho týmu z celé republiky (cca 6 osob se omluvilo, ale přislíbilo účast na dalším ročníků). Přinášíme také krátkou fotodokumentaci celé akce, a já jsem velmi pyšná, že na poslední fotografii nejsem jen já s tatínkem, ale také téměř celý náš tým KARO EI, a těším se a věřím, že na příštím ročníku se nám povede udělat fotografii s celým týmem KARO EI, který vás bude provázet u zkoušek z odborných způsobilostí.

Velmi děkuji všem zúčastněným a všem přednášejícím.

Eva Grenová