Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Články publikované v “Dotazy a odpovědi”

Otázkové okénko – Je finančně postižitelné ze strany kontrolních orgánů, pokud je Plán BOZP zpracován v rozporu s přílohou č. 6 k NV 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je takto zpracovaný Plán BOZP vůbec platný?

Eva Grenová

Zákon č. 309/2066 Sb., ve znění pozdějších předpisů v § 15 jasně udává kdy se zpracovává Plán BOZP, kdo jej zpracovává a co má být jeho obsahem. Strukturu Plánu BOZP…

Otázkové okénko – Jakým způsobem mohu doložit vykonanou praxi, abych se mohl zúčastnit zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi?

Eva Grenová

Jakým způsobem mohu doložit vykonanou praxi, abych se mohl zúčastnit zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi? Odpovídá Ing. Eva Grenová, Ph.D §10 odst. (2) zákona č.…

Otázkové okénko – Musí být určen koordinátor BOZP i v případě, že jsou na staveništi zaměstnanci více zhotovitelů, kteří se vzájemně na staveništi nepotkají?

Eva Grenová

Musí být určen koordinátor BOZP i v případě, že jsou na staveništi zaměstnanci více zhotovitelů, kteří se vzájemně na staveništi nepotkají. Tedy skončí-li práci jeden zhotovitel, teprve potom nastupuje další.…