Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Otázkové okénko – Jakým způsobem mohu doložit vykonanou praxi, abych se mohl zúčastnit zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi?

Eva Grenová

Jakým způsobem mohu doložit vykonanou praxi, abych se mohl zúčastnit zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi?

Odpovídá Ing. Eva Grenová, Ph.D

§10 odst. (2) zákona č. 309/2006Sb. písm. b), ve znění pozdějších předpisů hovoří jasně:

„odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb,.“

Vzdělání na Fakultě stavební (bakalářské, magisterské či doktorské studium) umožňuje doložit praxi v délce minimálně 1 rok, u všech ostatních technických oborů je nutné doložit praxi v oboru příprava nebo realizace staveb minimálně v délce 3 let.

Pro potvrzení praxe ke zkoušce existuje MPSV schválený formulář, který obdržíte u akreditované organizace, kde Vám zaměstnavatel, či objednatel (v případě OSVČ) potřebnou délku praxe potvrdí. Pokud Vám nemůže tuto praxi nikdo potvrdit, je možné doložit praxi z minulých let v podobě kopií smluv, ze kterých jasně vyplývá, délka prováděné činnosti a obor. Dále lze doložit také potvrzení o zaměstnání z minulosti. Legislativa neudává, že se musí jednat o praxi za posledních několik let.

Bohužel, Čestné prohlášení na požadovanou praxi nebývá ze strany akreditovaných organizací akceptováno, jedinou výjimkou je, že bývalý zaměstnavatel svou činnost ukončil a není nikdo, kdo by danou praxi potvrdil. Proto doporučuji, při změně zaměstnání požádat o potvrzení praxe u bývalého zaměstnavatele a ke zkoušce dokládat pouze ověřenou kopii tohoto potvrzení.