Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

TDS a koordinátor BOZP společně

Eva Grenová

Ve svém posledním příspěvku jsem se zamýšlel nad kumulací činností technického dozoru a koordinátora. Na menších stavbách s tím nemám problém, ale na složitějších stavbách to problém může být. A s tím samozřejmě souvisí i odměna za vykonanou práci. A nechci se vracet k tomu, že někteří kolegové dávají výkon koordinátora na staveništi jako „bonus“.

Mám někdy pocit, že si někteří kolegové koordinátoři neumí spočítat nabídkovou cenu. Neví, co všechno do této ceny patří a co ne. A tak pouze cenu „střílí“ podle toho, s jakou cenou šli při poslední nabídce na trh a nebyli úspěšní. Tak ji (aniž by nabídkovou cenu spočítali) jenom přiměřeně sníží (podstřelí) a čekají, zda náhodou nevyhrají.

Na setkání s ostatními kolegy koordinátory občas slyším názor, že takovéto koordinátory budeme hlásit na OIP, protože činnost řádně nevykonávají. Je to samozřejmě možné, ale proč si takové koordinátory ale nepohlídá zadavatel, který je platí. Ale o tom již byla řeč minule. Nepochybně zde chybí „osvěta“ v řadách zadavatelů staveb. Ale i zde není, bohužel, ze strany zadavatelů o nějako osvětu zájem.

Některé profese mají svoje odbory a odborářské předáky, kteří za ně bojují a snaží se jim opravdu vybojovat co nejlepší odměny za práci (lékařský odborový klub, řidiči autobusů, horníci, pracovníci v hutích a další). To jenom koordinátoři BOZP bojují každý za sebe a za každou cenu.

Od nového roku bude účinná novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě. Tato je rozdělena do 8 skupin, kdy v 1. skupině je minimální mzda 11.000 Kč, to je 66,00/hod. (jedná se o nenáročnou profesi a do této kategorie patří např. pomocník v kuchyni, pomocník v obchodě, uklízečka), ve druhé skupině 12.200 Kč, tedy 72,90/hod. (pokojská, domovník trafikant), ve skupině třetí 13.400 Kč, tedy 80,50/hod. (holič – kadeřník, automechanik, číšník), skupina čtvrtá 14.800 Kč, tedy 88,80/hod. (instalatér, účetní, průvodce – tlumočník), skupina pátá 16.400 Kč, tedy 98,10/hod. (mistr odborných prací, řidič nad 3,5 t, všeobecná sestra), skupina šestá 18.100 Kč, tedy 108,30/hod. (programátor, správce sítě, samostatný projektant), skupina sedmá 19.900 Kč, tedy 119,60/hod. (finanční expert, učitel na vysoké škole, lékař) a skupina osmá 22.000 Kč, tedy 132,00/hod. (finanční a obchodní šéf, makléř na finančním a kapitálovém trhu, náročné systémové a tvůrčí práce). Uvedená minimální mzda je stanovena při 40 hodinovém pracovním týdnu. Je to, prosím, minimální mzda. A zaručená mzda nám garantuje nejnižší možný příjem v určité profesi.

A kam patří koordinátor BOZP. Podle mého názoru do skupiny zahrnující provozně technické práce, kde se v šesté skupině hovoří o „koordinaci přípravy a realizace investic“. A opět, prosím, zdůrazňuji, že se jedná o minimální mzdu. Tato je zajištěna zaměstnancům. Ale jaký mají zajištěný minimální příjem osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)? A zase narazíme na (pro mě nepochopitelné) dumpingové ceny (tedy ceny pod hranicí nákladů).

Ceny máme evropské, náklady na život české. Několik údajů pro srovnání výdělků náhodně vybraných profesí

NěmeckoČesko
Pracovník v administrativě86.427,- Kč18.400,- Kč
Zedník75.579,- Kč17.794,- Kč
Inženýr ekonomie135.000,- Kč32.303,- Kč
Obkladač71.572,- Kč17.794,- Kč
Elektromechanik83.234,- Kč25.567,- Kč

Bohužel jsem v této srovnávací tabulce nenalezl to, co nás asi nejvíce zajímá. Srovnání koordinátorů BOZP.

V letošním roce se bude průměrná mzda v České republice pohybovat do 27.000,- Kč. A může mít koordinátor alespoň průměrnou mzdu?

Někteří zadavatelé staveb požadují v nabídkách koordinátorů hodinové zúčtovatelné sazby a podle nich porovnávají jednotlivé nabídky, bez ohledu na zkušenosti koordinátora s daným typem staveb nebo s rozsahem staveb (9 dopravních staveb po celém kraji vyhrál v jednom balíku kolega koordinátor – OSVČ. Podle mého názoru vůbec nebyl schopen takový rozsah prací sám zvládnout. Investor mu zakázku přidělil, dal totiž nejnižší cenu. Ta cena byla čtvrtinová ve srovnání s ostatními nabídkami.). Ale i takto uvedená hodinová zúčtovatelná sazba není jenom za vlastní výkon koordinátora na stavbě. Tam budu například 4 hodiny denně. Ale já musím ještě před tím prostudovat projektovou dokumentaci, seznámit se s podmínkami na staveništi a s jeho okolím, musím spolupracovat se zadavatelem a zhotovitelem stavby při zpracování plánu BOZP. A v průběhu stavby budu aktualizovat plán BOZP, budu některé věci konzultovat s jinými orgány (např. s OIP, s kolegy koordinátory, kteří obdobný typ stavby již v minulosti zajišťovali) a mnoho dalších činností. Do nabídkové ceny musím také zapracovat dopravní náklady koordinátora, pojištění koordinátora (na jedné stavbě vyžadoval zadavatel stavby pojištění koordinátora ve výši 50 mil. Kč – pojistná částka činila 75.000 Kč), režijní náklady, přiměřený zisk a další. Takže v této hodinové zúčtovatelné sazbě musí být zahrnuty i tyto další částky.

Takže co uděláme, kolegové, s těmi, co nám tak nesmyslně podlézají ve svých nabídkách ceny?
Zaměříme se na ně a budeme na ně poukazovat? Setkal jsem se ve své praxi s rozhodnutím ÚOHS k nízké nabídkové ceně koordinátorky. Údajně úřadu prokázala „nízké náklady“ a bylo vymalováno. Stále se s tím nemohu smířit. Vůbec mně nevadí, když prohrajeme výběrové řízení o 1.000 nebo 2.000 Kč. Tedy v absolutních částkách. To jsou v celkovém rozsahu pouze nějaká procenta z nabídkové ceny. Ale když někdo nabídne cenu třetinovou nebo dokonce čtvrtinovou ve srovnání s ostatními, to je na pováženou!

Můžeme se sdružit a přijmout etický kodex. Zavázat se k nepoužívání dumpingových cen. Nebo založíme také profesní organizaci, jako mají všeobecní lékaři, stomatologové, zdravotní sestry, hutníci, horníci a další?

Rád se seznámím s Vašimi názory.