Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Otázkové okénko – Zhotovitelé na stavbě a předání dokumentace. Kdo, komu a kdy?

Eva Grenová

Zhotovitelé na stavbě a předání dokumentace. Kdo, komu a kdy? Jak se postupuje, když je na stavbě „generální dodavatel“?Odpovídá Ing. Eva Grenová, Ph.D

Na stůl se mi dostal dotaz, jak se postupuje v případě, kdy je na stavbě zhotovitel, který je považován za „generálního“, „hlavního“, který si dále najímá subdodavatele (další zhotovitele stavby). Kdo vlastně předává pracovní a technologické postupy a komu. U velkých staveb je tato situace nesnadná a často nepřehledná z důvodu duplicitní dokumentace a dvousestránkových rizik.
V zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v §16 se uvádí, že zhotovitel (každý zhotovitel) na stavbě je povinen „nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora (je-li určen) o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil,……“. Není tedy povinností „generálního dodavatele“ informovat za všechny, či vybírat postupy od subdodavatelů. Tuto povinnost má každý zhotovitel na stavbě sám za sebe. Tento si musí zjistit, zda byl určen koordinátor BOZP a navázat s ním spojení. Toto se ale v praxi běžně neděje. Některé menší firmy tyto dokumenty ani nemají zpracovány. Proto je snazší cesta v podobně Čestného prohlášení, kdy daný zhotovitel na stavbě čestně prohlásí, že bude dodržovat postupy a opatření, které již předložil „generální dodavatel“. Tím se předejde duplicitě pracovních postupů, jejich zakládání, a především se usnadní jejich kontrola.