Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Otázkové okénko – Musí být určen koordinátor BOZP i v případě, že jsou na staveništi zaměstnanci více zhotovitelů, kteří se vzájemně na staveništi nepotkají?

Eva Grenová

Musí být určen koordinátor BOZP i v případě, že jsou na staveništi zaměstnanci více zhotovitelů, kteří se vzájemně na staveništi nepotkají. Tedy skončí-li práci jeden zhotovitel, teprve potom nastupuje další. A může být určen koordinátor BOZP na staveništi až ve chvíli, kdy se na něm vyskytnou zaměstnanci více zhotovitelů? Například je-li staveniště předáno jednomu zhotoviteli který skončí po měsíci svou činnost a nastupují další dva, může být určen koordinátor BOZP až při nástupu těch dvou?

Odpovídá Ing. Eva Grenová, Ph.D

§14 odst. (1) zákona č. 309/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů hovoří jasně:

„Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.“

V textu se neuvádí, že zaměstnanci zhotovitelů musí na staveništi působit společně. Ale, že koordinátor BOZP musí být určen již ve chvíli, kdy je staveniště předáno prvnímu zhotoviteli. Že musí být koordinátor BOZP určen také v přípravné fázi, už snad ani není potřeba zmínky.