Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Otázkové okénko – Je finančně postižitelné ze strany kontrolních orgánů, pokud je Plán BOZP zpracován v rozporu s přílohou č. 6 k NV 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je takto zpracovaný Plán BOZP vůbec platný?

Eva Grenová

Zákon č. 309/2066 Sb., ve znění pozdějších předpisů v § 15 jasně udává kdy se zpracovává Plán BOZP, kdo jej zpracovává a co má být jeho obsahem. Strukturu Plánu BOZP upravuje příloha č. 6 k NV 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je finančně postižitelné ze strany kontrolních orgánů, pokud je Plán BOZP zpracován v rozporu s přílohou č. 6 k NV 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je takto zpracovaný Plán BOZP vůbec platný?

Odpovídá Mgr. Svatava Hrubá (Společná Vize)

Společná Vize z.s. požádala o vyjádření k této problematice Státní úřad inspekce práce, který napsal sdělení: „Vláda stanoví bližší požadavky na obsah a rozsah plánu. Rozsah a obsah plánu je uveden v příloze č. 6 k NV č. 591/2006 Sb. Pokud však předložený plán, který byl předložen zadavatelem s projektovou dokumentací při přípravě stavby nevyhovuje požadavkům zákonných předpisů tj. zákon 309/2006 Sb., § 15 odst. 2 a příloha č. 6 k NV 591/2006 Sb., je třeba takový dokument vrátit zpracovateli, a požadovat jeho dopracování tak, aby vyhovoval zákonným požadavkům.“

Lze tedy říci, že dokument nazvaný ,,plán BOZP“, který není zpracovaný dle přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb. není považován za plán BOZP odpovídající legislativě (obsah a rozsah odpovídá příloze č. 6 NV č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a tudíž takový dokument nelze ani za plán BOZP považovat. Bez ohledu na název dokumentu, který Koordinátor BOZP dodržel je potřeba jej vrátit zpět zpracovateli a upozornit ho, že se nejedná o plán BOZP dle legislativy. Zadavatel se tak vystavuje sankci za nezajištění zpracování plánu BOZP dle platné legislativy v přípravě či realizaci stavby.