Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Úvodní slovo

Eva Grenová

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé i obchodní partneři, i když to venku vypadá na nadcházející jaro, věřím, že nás zima ještě neopustila a jistě se přihlásí v plné síle nejpozději…

Otázkové okénko – Je finančně postižitelné ze strany kontrolních orgánů, pokud je Plán BOZP zpracován v rozporu s přílohou č. 6 k NV 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je takto zpracovaný Plán BOZP vůbec platný?

Eva Grenová

Zákon č. 309/2066 Sb., ve znění pozdějších předpisů v § 15 jasně udává kdy se zpracovává Plán BOZP, kdo jej zpracovává a co má být jeho obsahem. Strukturu Plánu BOZP…