Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Otázkové okénko – Jakým způsobem mohu doložit vykonanou praxi, abych se mohl zúčastnit zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi?

Eva Grenová

Jakým způsobem mohu doložit vykonanou praxi, abych se mohl zúčastnit zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi? Odpovídá Ing. Eva Grenová, Ph.D §10 odst. (2) zákona č.…

Otázkové okénko – Musí být určen koordinátor BOZP i v případě, že jsou na staveništi zaměstnanci více zhotovitelů, kteří se vzájemně na staveništi nepotkají?

Eva Grenová

Musí být určen koordinátor BOZP i v případě, že jsou na staveništi zaměstnanci více zhotovitelů, kteří se vzájemně na staveništi nepotkají. Tedy skončí-li práci jeden zhotovitel, teprve potom nastupuje další.…

Kontrola z oblastního inspektorátu práce

Eva Grenová

Vážené kolegyně a kolegové,
v posledních měsících se na nás obraceli kolegové koordinátoři o radu, jak postupovat, a co všechno doložit, když se na jejich stavbu v předstihu ohlásila kontrola z oblastního inspektorátu práce. Kolegové nevěděli, zda se jednalo o plánovanou kontrolu ze strany OIP nebo kontrola byla provedena z jiných důvodů. Ale nejednalo se o „přepadovku“ na staveništi.